Corleonet

Telco služby

V telekomunikačnej sfére sa spoločnosť pohybuje od jej založenia. S týmto odvetvím má naša spoločnosť niekoľkoročné skúsenosti, ktoré uplatňujeme pri odborných konzultáciách so zákazníkmi. 

Poskytovanie telco služieb

Telco služby sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života firmy, resp. organizácií. Preto naša spoločnosť sa usiluje, aby zákazník dostal spoľahlivú a kvalitnú službu.

Hlasové riešenia:

Naše riešenia integrujú fixné hlasové tradičné technológie s modernými IP technológiami. Tento celosvetový vývoj umožňuje optimalizovať hlasovú infraštruktúru za prijateľných podmienok vo Vašom firemnom prostredí. 

Dátové riešenia:

Pri dátových riešeniach prikladáme vysoký dôraz na bezpečnosť a kvalitu riešenia, pretože informácie, ktoré sú prenášané cez tento typ služieb si takýto prístup vyžadujú. Každé riešenie je odborne konzultované so zákazníkom a výsledkom musí byť stabilná a bezpečná služba, ktorá bude plne zodpovedať Vašim požiadavkám.

Správa a outsourcing telco služieb

V prípade že Vaša spoločnosť má obmedzené zdroje na prevádzkovanie IT oddelení, ktoré spravujú vašu infraštruktúru Vám môžeme navrhnúť riešenie správy a outsourcingu telco služieb. Toto riešenie Vám umožní lepšie plánovať operatívne náklady, pričom plnú zodpovednosť za prevádzkovanie sieťovej infraštruktúry preberie naša spoločnosť.