Corleonet

Naše služby

Spoločnosť je zastupovaná kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí svojim klientom ponúkajú profesionálny a individuálny prístup v riešení  ich požiadaviek. Tieto riešenia poskytujeme v oblasti:

 • Výstavba – naša spoločnosť je zameraná  na výstavbu, ktorá je určená pre zákazníkov s týmto podnikateľským zámerom. Tu sa opierame o niekoľkoročné skúsenosti, pričom sme plne certifikovaní na tento typ služieb.

 • Telco – v telekomunikačnej sfére sa spoločnosť pohybuje od jej založenia. S týmto odvetvím má naša spoločnosť niekoľkoročné skúsenosti, ktoré uplatňujeme pri odborných konzultáciach so zákazníkmi.

 • IT- v tejto kľúčovej sfére pre zákazníkov ponúkame odborné konzultácie, ktoré súvisia so súčasnými požiadavkami, ktoré vytvára trh.  Konzultačné služby sú zamerané na samotný audit infraštruktúry, zariadení, ktoré zakazník využíva a následne odborný návrh s implementáciou riešenia v prostredí zákazníka.

Oblasti výstavby, ktoré konzultujeme a realizujeme:

 • stavebná činnosť
 • výstavba komunikačných infraštruktúr
 • preloženia/prekládky infraštruktúr

IT oblasti, ktoré konzultujeme:

 • HW serverové riešenia
 • Virtualizačné serverové riešenia
 • Cloudové riešenia
 • Dátové centrá
 • Nákup a predaj HW a SW
 • Návrh riešenia, implementácia riešenia, projektová dokumentácia IT riešenia
Telco oblasti, ktoré konzultujeme:
 • Fixné služby (hlasové – klasické TDM technológie, IP technológie, - služby inteligentnej siete -  dátové služby – L2/L3 VPN riešenia)
 • Mobilné služby (hlasové a dátové riešenia)
 • Budovanie infraštruktúr (LAN, WAN)
 • Nákup a predaj HW
 • Audit infraštruktúr
 • Návrh riešenia, implementácia riešenia, projektová dokumentácia telco riešenia
 • Správa telco služieb
 • Outsourcing telco služieb
 • Poskytovanie telco služieb