Corleonet

Profil spoločnosti

Spoločnosť Corleonet, s.r.o. je jednou z progresívne sa rozvíjajúcich spoločností na slovenskom trhu v oblasti komunikácie a služieb od roku 2010.

Hlavným cieľom našej spoločnosti Corleonet, s.r.o. je poskytovanie odborných poradenských konzultácií v oblasti IT a Telco pre lepšiu optimalizáciu riešení, ktorá by slúžila k maximálnej spokojnosti zákazníka.

Hlavným mottom spoločnosti je vytvoriť bezproblémové a kvalitné prostredie, v ktorom sa klienti môžu obrátiť s akýmikoľvek požiadavkami práve na našu spoločnosť. Poradenské riešenia vytvárajú vysoko hodnotové prostredie pre ďalší rozvoj služieb, s vysokou mierou spoľahlivosti, istoty a garantovanej  kvality.

Vízia spoločnosti:

Našou víziou je byť plnohodnotný partner v oblasti telco a IT na Slovenskom trhu s priateľským a férovým prístupom k zákazníkom.

Poslanie spoločnosti:

Naším poslaním je poskytnutie pridanej hodnoty, ktorá zabezpečí rast a efektívne podnikanie zákazníkov.